סמינרים

במרכז מתקיימים מדי שנה מספר סמינרים קבועים.

///

סמינר "קדושה וחילון" – מיועד למספר מצומצם של חוקרים המשתתפים בקבוצת דיון וכתיבה בתמות הקרובות לנושאי הליבה של המרכז. מלגה ניתנת לכותבים. קול קורא להשתתפות בסמינר יוצא בתחילת השנה הקלנדרית.

///

סמינר "להיות דתי" – פונה לקהל הרחב, במטרה להיפגש ולשוחח עם אנשי דת ורוח על אופיו ומקומו של הפנומן הדתי בחייהם. הסמינר מתקיים אחת לשנה, בחודשי החורף.

///

סמינר "יהדות ו-" – פונה לקהל הרחב, ומציע עיון במגוון נושאים, בשילוב הרצאות ועיבוד בקבוצות דיון קטנות. הסמינר מתקיים אחת לשנה בקיץ, בבית הארחה, וכן במוסדות שונים (על פי הזמנה).