רליגיה

הדת ארוגה, ללא יכולת הפרדה חדה, בתוך מרחבי הקיום האנושי העשיר והמגוון: בלאומיות ובפוליטיקה, בכלכלה ובחברה; היא משפיעה ומושפעת מהתרבות ומהפולקלור; מכוננת השקפות עולם, דעות ומעשים; מזוהה עם ה"מסורת" ו"התא המשפחתי". אך קיים כל העת גם מתח מובנה בינה לבין המחוזות והמוסדות הללו, הקובעים ברכה לעצמם. בשל כך, קולה נבלע לעיתים בבליל העולם, נשטף אנה ואנה בסערות החיים.

כתב העת "רליגיה" בא להציף את אותו המתח שבין העולמות, להתייחס אליו ולענות בו – ובידיים רגישות וחשופות. לפנות לדת מקום, לתת לה פֶּה ולאפשר לה לחשוב ולדבר את עצמה; להוות בית, חצר ומעבדה לאופניו השונים של ההיות הדתי; ולהשיל מעלינו סיגים המונעים בעדנו מלשמוע, לחוש או להבחין בליבתה הלוהטת של הדת.

//

גיליון א

סתיו תשפ"א / נובמבר 2020 / 176 עמ'

לכל מאמרי הגיליון

//

גיליון ב

אביב תשפ"א / מאי 2021 / 190 עמ'

תוכן עניינים ומבוא

//

גיליון ג

סתיו תשפ"ב / נובמבר 2021 / 180 עמ'

תוכן עניינים ומבוא

//

גיליון ד

אביב תשפ"ב / מאי 2022 / 208 עמ'

תוכן עניינים ומבוא