מרכז קדם

"קדם" הוא מרכז רעיוני הנטוע בעומק המסורת ופתוח למרחבי התרבות, ונועד לשמש בית, חצר או מעבדה לאלו הפועלים, מתעניינים ונטועים בשני העולמות.

באמצעות פיתוח שפה ייחודית וטיפוח רעיונות ויצירה, מרכז "קדם" ממשיך את רוחה של תנועת עזרא לשלב הבא, לגילאים הבוגרים. במרכז פועלות מספר תכניות לימוד ומחקר, כאשר העיקרון המנחה אותן הוא שעבודת אלוהים חיה, בוערת, קונקרטית ופקוחת עיניים מחייבת מחשבה חופשית ומעמיקה והיכרות נרחבת עם עולם הרוח.

המרכז שם את הדגש לא על הידע לבדו אלא על היחס והמפגש, ועל כן נושאים נידונים ונלמדים תוך עיבוד והפנמה בכלים שונים, והבנה של משמעות הלימוד לחיינו.

המרכז פועל זה כחמש שנים, ועד כה עברו בתכניותיו השונות מאות בוגרים.

~ ~ ~

בשנים האחרונות המרכז מתמקד בפנומן הדתי, בחילון שהוא עבר מחד, ובהדחקה הדתית שלו מאידך. דתיים מדברים על הדת כזהות, אידאולוגיה או טעם אישי; אלא שה'דת' היא שארית שנותרת גם כשכל אלו מחוסרים מהמשוואה.

בנושא זה וממשקיו הרבים המרכז מפיק כתב עת, מקראות ותרגומים, עורך סמינרים ואף כותב ומלקט חומרים ייחודיים.